Proje

Değerlerimiz

Evrensellik:

Evrensel insan hak ve özgürlükleri ve bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri referans olarak kabul ediyoruz.

Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama:

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sıfır ayrımcılığı savunuyor, kimseyi geride bırakmadan herkesin eşit haklara sahip olmasını destekliyoruz. 

Kapsayıcılık:

Tüm toplumsal kesimlerin eşit ve aktif katılımını teşvik ediyor, farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek kapsayıcı politikalar benimsiyoruz. 

Saydamlık ve Hesap Verebilirlik:

Doğru ve açık bilgi paylaşımını benimsiyor, tüm faaliyetlerimizde şeffaflık ve hesap verebilirliği temel ilke olarak kabul ediyoruz.

Tarafsızlık:

Tüm faaliyetlerimizde ve karar alma süreçlerimizde tarafsız kalıyor, hiçbir dış etki altında kalmadan adil ve eşit hareket etmeyi benimsiyoruz.

İnsan Haklarının Bütünlüğü:

Haklar arasında bir hiyerarşi kurmuyor, tüm insan haklarının birbirini tamamladığını ve eşit derecede önemli olduğunu savunuyoruz.

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.