Proje

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

  • Evrensellik: Evrensel insan hak ve özgürlükleri ve bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri referans olarak kabul ediyoruz.
  • Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama: Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaş, dil, din, etnik kimlik, cinsel yönelim v.b farklılıkların yatay keseni ve temel olarak ele alıyor, ayrımcılığın her türüne karşı duruyoruz.
  • Katılım ve Kapsayıcılık: Gençlerin, sivil toplum örgütlerinin ve paydaşların izleme süreçlerine katılımına önem veriyoruz.
  • Saydamlık ve Hesap Verebilirlik: Doğru ve açık bilgi paylaşımını benimsiyoruz.
  • Tarafsızlık: Diğer tarafların etkisi altında kalmadan, doğru bilgiyi paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.
  • İnsan Haklarının Bütünlüğü: Haklar arasında bir hiyerarşi kurmuyor, birbirlerini tamamladığını savunuyoruz.

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.