Ağlar

Üniversite Gençliği Savunuculuk AğıHaklar Projesi kapsamında oluşturulacak olan Üniversite Gençliği Savunuculuk Ağı (ÜniGenç), gençleri proje kapsamında yürütülecek olan savunuculuk faaliyetleri kapsamında birbirine bağlayan ve koordine eden ana ağ olarak oluşturulacak. ÜniGenç, kırılgan gruplardan üniversite öğrencisi gençlerin ayrımcılık ve insan hakları üzerine savunuculuk faaliyetleri yapmasını kolaylaştıracak. ÜniGenç yapacağı çalışmalar yoluyla;

  1. Gençlerin insan hakları savunuculuğu konusunda yöntemleri öğrenmesini sağlamayı, beceri ve yetkinliklerinin gelişmesine katkı sunmayı,
  2. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan eşitlik toplantıları ve çalıştay ile gençlere insan hakları konusunda kendilerini pratik uygulamalar içerisinde geliştirebilecekleri olanaklar yaratmayı,
  3. Gençlere birbirlerinden öğrenmelerine yönelik paylaşımcı alanlar yaratmayı ve aralarındaki işbirliği ve diyaloğu güçlendirmeyi,
  4. Kırılgan grupların toplumsal ve politik alanda daha görünür olmasını sağlamayı,
  5. Politika yapım süreçlerine gençlerin katkısını sağlamayı ve politikaları kırılgan grupların lehine etkilemeyi amaçlar.

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.