Haklar Projesi İzmir toplantısı proje ekibi, proje ortakları ve paydaşların katılşımıyla 05-07 Ağustos 2022'de gerçekleşti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğüne ilişkin insan hakları raporları incelendiğinde, Türkiye’nin demokrasiye ilişkin sıralamasının kritik bir düşüşte olduğu görülüyor. AB Komisyonu’nun ilerleme raporlarında ise toplumda din/inanç, cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı artan dezenformasyon, nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılığın medya anlatıları ve kamu politikalarıyla kolaylaştırıldığının altı çizilmekte ve sivil toplumun politika oluşum süreçlerine yeterince dahil olmalarını sağlayacak demokratik alanlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, Avrupa Konseyi gençlerin insan hakları üzerine güçlendirilmesini şiddet, ırkçılık, aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişine karşı bir önlem olarak görmektedir.

Bu yaklaşımdan ve ihtiyaçlardan esinlenerek hayata geçirilen ve kısa adı “Haklar Projesi”olan “Empowering University Youth for Furthering Human Rights of Young People from Vulnerable Groups” projesi Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) ortaklığında gerçekleşmektedir ve projenin yürütüleceği iller Ankara, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin ve Mersin’dir.

Projenin ana amacı din/inanç, kadın ve LGBTİ+ gruplardan gençlere yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için sivil toplumun güçlendirilmesidir.

Özel amacı ise, insan hakları ihlallerinin ve ayrımcılık pratiklerinin önlenebilmesi için 18-25 yaş arası gençlerin dikkatlerini insan hakları odağında toplamak ve onların izleme & savunuculuk süreçlerine aktif katılımlarını sağlamaktır.

Proje; geliştirilecek eğitim programlarıyla gençlerin bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlarken aynı zamanda onlara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, kapsayıcı, demokratik, katılımcı alanlar yaratmayı hedeflemektedir.

Üniversite gençliğinin güçlendirilmesinde sivil toplumun desteğinin önemini vurgulayan proje, sivil toplum örgütlerinin ve gençlerin katılımıyla oluşturulacak olan birbiriyle tutarlı bir bütünlük içerisinde üç ağ ve bir izleme merkezi üzerinden yürütülecektir. Bunlar:

- İnsan Hakları Sivil Toplum Ağı (Haklar Ağı)

- Üniversite Gençliği Savunuculuk Ağı

- Sivil Gençlik Gazetecilik Ağı

- Üniversite Gençliği İnsan Hakları Politika İzleme Merkezi’dir.

Projenin Mardin, Mersin ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantılarının ardından İzmir’de düzenlenecek olan bu toplantıda proje ekibi, proje ortakları, gençler ve İzmir’deki sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelecek; proje kapsamında devam eden faaliyetleri, elde edilen sonuçları değerlendirecek ve gelecek faaliyetlere dair fikir alışverişi yapıyor olacağız.
 

Toplantı Yapıldı

Haklar Projesi İzmir Toplantısı 05-07 Ağustos'ta İzmir'de yapıldı.