Haklar Projesi Başlangıç toplantısı 17-18-19 Mart 2022 tarihlerinde proje ortakları ve paylaşlarımızın katılımıyla Mardin'de gerçekleşti.

Haklar Projesinin Başlangıç Toplantısı 17-18-19 Mart 2022 tarihlerinde, Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinin (MOKİD) katkılarıyla Mardin’de gerçekleştirildi.

Proje ortakları ve farklı alanlardan uzmanların katılımıyla düzenlenen toplantıda proje, tüm boyutlarıyla birlikte ele alındı. Proje katılımcılara Altışar aylık periyotlar ve faaliyetler bazında tanıtıldı. Toplantı süresince katılımcılarla ortak akıl geliştirebilmek ve sonraki aşamaları planlayabilmek amacıyla, toplantıya katılan uzmanlarla birlikte; insan hakları, hukuk, küresel vatandaşlık, izleme, savunuculuk, medya, dijitalleşme, iletişim, bilişsel ve psikososyal güçlendirme temelli geliştirilecek eğitim modülleri, yaşayan laboratuvar deneyimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, şiddet temelinde kadın hakları, LGBTİ gruplara yönelik insan hakları ihlalleri, nefret suçları, dini/inanç azınlık gruplarına karşı nefret söylemi, yanıltma haber, doğrulama gibi temel anahtar kavramlar Mevlüde Sahillioğlu’nun moderatörlüğünde ayrı oturumlarda ele alındı.

-İnsan Hakları ve Hukuk: Avukat Musa Toprak
-Küresel Vatandaşlık: Doç. Dr. Bezen Coşkun Balamir 
-Savunuculuk: Mevlüde Sahillioğlu
-Yaşayan Laboratuvar Deneyimi | Yaratıcı Sanat ve Drama - Ceren Özcan Can
-Medya, Dijitalleşme ve İletişim: Özge Mumcu Aybars – Can Ertuna
-Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Doç. Dr. Bezen Coşkun Balamir  
-Kadın Hakları ve Savunuculuk: Hülya Çelebioğlu
-Dini/İnanç Grupları: Avukat Musa Toprak
-LGBTİ+ Gruplara   Karşı   İnsan   Hakları   İhlalleri,   Nefret   Söylemi,   Nefret   Suçu   ve Dezenformasyon: Yıldız Tar