Ortaklar ve Paydaşlar Toplantılarının amacı projenin devam eden faaliyetlerinin, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, gelecek faaliyetler için hazırlıklar ve gerekli düzenlemelerin yapılması ve fikir alışverişinde bulunulmasıdır.

Proje ekibi ve proje ortaklarının, gençler ve yerel sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geleceği Ortaklar ve Paydaşlar Toplantıları, üç yıl içerisinde her yıl iki kez olmak üzere Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin ve Mardin’de gerçekleştirilecektir.

Toplantılar kapsamında yapılacak olan oturumlarda,  Haklar Projesi sivil toplum örgütlerine ve gençlere tanıtılacak, projenin özel ve genel amaçları ve bu amaçlar kapsamında gerçekleşecek olan faaliyetlere dair sunumlar yapılacaktır.

“How It Started / How It’s Going - Nasıl Başladı / Nasıl Gidiyor” başlıklı oturumda, proje sürecinde gelinen noktaya kadar neler yapıldığı, yapılırken nelere dikkat edildiği, elde edilen sonuçlar üzerine aktarımlar yapılacak ve  ardından gelecek faaliyetlere yer verilecektir. Önümüzdeki faaliyetlerin planlanması konusunda katılımcıların deneyimleri ışığında görüş ve önerileri alınacaktır

“Bizi bir araya getiren ne” başlığı altında yapılacak oturumda deneyim paylaşımları yapılacak, birlikte neler yapabiliriz sorularına cevaplar aranacak ve projenin gelecek faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunulacaktır.