Demokrasi ve ifade özgürlüğüne ilişkin insan hakları raporları incelendiğinde, Türkiye’nin demokrasiye ilişkin ülke sıralamalarında kritik bir düşüşte olduğu görülüyor.

AB Komisyonu’nun ilerleme raporlarında toplumda din/inanç, cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı artan dezenformasyon, nefret söylemi, nefret suçları ve ayrımcılığın medya anlatıları ve kamu politikalarıyla kolaylaştırıldığının altı çizilmekte ve sivil toplumun politika oluşum süreçlerine yeterince dahil olmalarını sağlayacak demokratik alanlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Haklar Projesi, din/inanç grupları, kadınlar ve LGBTİ+ ‘lara yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için sivil toplumun güçlendirilmesini ve 18- 25 yaş arası üniversiteli gençlerin izleme & savunuculuk çalışmalarına aktif katılım sağlayabilecekleri, kapsayıcı ve demokratik alanlar yaratmayı hedeflemektedir.

Avrupa Konseyi gençlerin insan hakları üzerine güçlendirilmesini şiddet, ırkçılık, aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün yükselişine karşı bir önlem olarak görmektedir.

Bu yaklaşımdan ve ihtiyaçlardan esinlenerek hayata geçirilen Haklar Projesi’nin “İnsan Hakları İzleme Toplantıları” Ankara, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin ve Mersin’de düzenlenecektir.

Yedi şehirden üniversiteli gençlere, politika izleme ve geliştirme süreçlerine katılmaları için fırsat ve demokratik alan sağlama amacıyla Haklar Projesi kapsamında oluşturulan Üniversite Gençliği İnsan Hakları İzleme Merkezi (gencİZ) kapsamında gerçekleştirilecek olan yıllık izleme toplantılarında gençlerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve insan hakları konusunda derinleşebilecekleri alanlar yaratmayı hedefliyoruz.

Farklı kesimlerden 18-25 yaş grubu üniversite öğrencilerinin katılacağı toplantılara insan haklarına giriş, izlemenin ne olduğu, neden yapıldığı ve önemi gibi konulara değinilecek, ulusal ve uluslararası raporlar incelenecek ve ardından kadınlar, LGBTİ+’lar ve din/inanç gruplarına yönelik nefret söylemleri, yayılan yanlış bilgiler, ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine odaklanılacak.  Gençler ayrıca bu toplantılarda STK'ların temsilcileriyle de bir araya gelecek ve bir sonraki gençlik izleme çalıştayında tartışılacak ve gündeme getirilecek konulara da karar vereceklerdir.

Toplantılarda elde edilen çıktılar Haklar Projesinin savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere yıllık izleme raporları ve politika belgeleriyle yazılı metinler haline de getirilecektir.