Üretilen video/podcast içerikleri, Haklar Projesi Sivil Gazetecilik Ağı, Haber Platformunda yayımlanacak.

Haklar Projesi Video-Podcast içerik üreticilerini arıyor!

Haklar Projesi kapsamında gençlerin İnsan Hakları İhlalleri, Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, Kamu Politikaları ve Uygulamaları olmak üzere 4 tematik alanı, Kadın, LGBTİ+, Din ve İnanç Grupları olmak üzere de 3 toplumsal grubu kapsayacak şekilde video/podcast haber içerikleri üretebilmeleri için uzmanlar tarafından destek sağlanacak.

Üretilen video/podcast içerikleri, Haklar Projesi Sivil Gazetecilik Ağı, Haber Platformunda yayımlanacak.

Podcast ve Video Akışı üretmek için başvuru yapan gençlerin, 18-25 yaş grubundan üniversite öğrencisi olmaları yeterlidir.