Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Lisans Programı’ndan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Sosyoloji Programı’nda lisans eğitimine devam ediyor.

Bilimsel toplantılarda engelli ve çocuk hakları, öğrenci tutum ve davranışları, özgün ölçme ve değerlendirme teknikleri, beslenme denetimi ve pandeminin öğrenciler üzerindeki durumu konularında 13 bildirisi ve dijitalleşme, erişilebilirlik, özgün ölçme ve değerlendirme ve engelli hakları konularında 8 proje ödülü bulunmaktadır. Farklı hak alanlarında gerçekleştirilen 18 projede yer aldı. Lise öğrencilerine yönelik İnovasyon Eğitimi ve STÖ’lere yönelik Dijital Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi veren Yüksel, Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu olarak çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın Güçlendirilmesi Projesi’nde 24 ay Proje Asistanı olarak yer aldı.  11 yıldır sivil toplum örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Berke Yüksel Haklar Projesi'nde Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.