1986 yılında Edirne'de doğan Seray Kumlu, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Siyaset bilimi alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı çatı altında tamamladı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) siyasal teoriler kürsüsünde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2021-2023 yılları arasında Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Bağımsız araştırmacı ve editör olarak çeşitli projelerde görev alan Seray Kumlu Haklar Projesinde Proje Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyor.