Üniversite öğrencisi 18-25 yaş arası gençlerin yer aldığı İnsan Hakları İzleme Çalıştayında ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine ilişkin vakalar üzerinde çalışıldı ve politika önerileri geliştirildi.

Gençlerin insan hakları üzerine güçlendirilmesini; şiddet, ayrımcılık, ötekileştirme ve insan hakları ihlalleri ile mücadele kapsamında yürütülen Haklar Projesi, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde Mardin’de 77 üniversite öğrencisi ile bir araya geldi.

Üniversite öğrencisi 18-25 yaş arası gençlerin yer aldığı İnsan Hakları İzleme Çalıştayında ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine ilişkin vakalar üzerinde çalışıldı.

Grup çalışmalarında gençlere yönelik politika önerileri geliştirileceği, kamu politikalarında ve uygulanmasında gerekli politika değişiklikleri yoluyla bu ihlallerin nasıl önlenebileceğine odaklanıldı.

Haklar Projesi, üniversite öğrencilerine insan haklarını anlatmaya, insan haklarını teşvik etmeye devam ediyor. Sen de 18-25 yaşlarındaysan ve Ankara, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Samsun illerinden birisinde üniversite öğrenimine devam ediyorsan veya bu illerden birisinde yaşıyorsan eğer Haklar Projesi’nin faaliyetlerinde yerini alabilirsin.