Projenin üçüncü yılı itibariyle üçüncü ve son kez gerçekleştirilen izleme toplantılarında, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Samsun, Mersin, İstanbul ve İzmir’de 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelindi.

Haklar Projesi kapsamında gençlerin insan hakları ihlalleri üzerine izleme yapması ve bu kapsamda elde edilecek veriler/bilgiler ile insan hakları izleme raporunun hazırlanması ve politika önerileri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen İzleme Toplantıları tamamlandı.

Projenin üçüncü yılı itibariyle üçüncü ve son kez gerçekleştirilen izleme toplantılarında, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Samsun, Mersin, İstanbul ve İzmir’de 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelindi.

Toplantılarda gençler, yereldeki ilgili STK temsilcileriyle buluştu, projenin tematik alanları doğrultusunda insan hakları odaklı ulusal ve uluslararası raporlar kapsamında tartışmalar yaptı, eşitlik ve sıfır ayrımcılık temelinde vakaları ve verileri ele aldı.

Toplantıların gerçekleştiği tarihlerin ve şehirlerin listesi şöyle:

  • 2 – 3 Mart, Mersin
  • 7 – 8 Mart, Samsun
  • 16 – 17 Mart, Ankara
  • 19 – 20 Mart, İzmir
  • 3 – 4 Nisan, İstanbul
  • 25 – 26 Nisan, Diyarbakır
  • 27 – 28 Nisan, Mardin

İzleme Toplantıları hakkında

İzleme Toplantılarının sonucunda gençlerin, insan hakları ihlalleri üzerine izleme yapması ve bu kapsamda elde edilecek veriler/bilgiler ile insan hakları izleme raporunun hazırlanması ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.