Projenin ikinci yılı kapsamında başlayan ikinci izleme toplantıları kapanışını Mardin'deki toplantı ile yaptı.

Haklar Projesi kapsamında gençlerin insan hakları ihlalleri üzerine izleme yapması ve bu kapsamda elde edilecek veriler/bilgiler ile insan hakları izleme raporunun hazırlanması ve politika önerileri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen İzleme Toplantılarının sonuncusu 7-8 Ekim'de Mardin'deydi.

Projenin ikinci yılı itibariyle ikinci kez gerçekleştirilen izleme toplantısında, 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gençler, projenin yereldeki ilgili STK temsilcileriyle de bir araya geldi.

Projenin tematik alanları doğrultusunda insan hakları odaklı ulusal ve uluslararası raporlar kapsamında tartışmalar yapıldı, eşitlik ve sıfır ayrımcılık temelinde vakalar ve veriler ele alındı.

İzleme Toplantılarının sonucunda gençlerin, insan hakları ihlalleri üzerine izleme yapması ve bu kapsamda elde edilecek veriler/bilgiler ile insan hakları izleme raporunun hazırlanması ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.