Çevrim içi atölyede gençlerle birlikte sanat yoluyla kadın haklarını tartıştık.

Kırılgan grupların haklarına ilişkin politika ve karar alma süreçlerine gençlerin etkili katılımı ve kendini ifade etme için özsaygı, özgüven ve kimlik duygusunu geliştirmeyi amaçladığımız toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilikler bağlamında Kadın Hakları Online İnsan Hakları Atölyesi’ni tamamladık.

6 Eylül 2023 Çarşamba saat 13.00- 18.00 ve 7 Eylül 2023 Perşembe saat 13.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleştirdiğimiz Living Lab-1'de, gençlerle birlikte sanat yoluyla kadın haklarını tartıştık.