Projenin üçüncü yılı itibariyle ilk kez gerçekleştirilen eşitlik toplantılarında, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Samsun, Mersin, İstanbul ve İzmir’de 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelindi.

Haklar Projesi kapsamında, toplumun zihinsel modellerini sosyal değişim için sorgulamak, politika yapıcılara yönelik öneriler geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Eşitlik Toplantıları tamamlandı.

Projenin üçüncü yılı itibariyle ilk kez gerçekleştirilen eşitlik toplantılarında, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Samsun, Mersin, İstanbul ve İzmir’de 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelindi.

Toplantılarda gençler, yereldeki ilgili STK temsilcileriyle buluştu, kırılgan grupların haklarının ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkeleri kapsamında ele alınmasını sağlamaya yönelik öneriler üzerinde çalıştı. Bu öneriler Mayıs 2024'te gerçekleştireceğimiz Savunuculuk Çalıştayı için de bir zemin hazırladı.

Toplantıların gerçekleştiği tarihlerin ve şehirlerin listesi şöyle:

  • 2 – 3 Mart, Mersin
  • 7 – 8 Mart, Samsun
  • 16 – 17 Mart, Ankara
  • 19 – 20 Mart, İzmir
  • 3 – 4 Nisan, İstanbul
  • 25 – 26 Nisan, Diyarbakır
  • 27 – 28 Nisan, Mardin