Haklar Projesi Diyarbakır Yuvarlak Masa Toplantısı 22-23 Nisan 2022'de Diyarbakır'da gerçekleşti.

Haklar Projesinin Mardin’de gerçekleşen “Başlangıç Toplantısı” ve Mersin’de gerçekleşen “Üniversite Gençliği İnsan Hakları Politika İzleme Merkezi”nin kurulması kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ardından, Diyarbakır’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında İnsan Hakları Sivil Toplum Ağı’nın (Haklar Ağı) temel ilke, yöntem ve stratejilerinin neler olabileceği konusunda sivil toplum örgütlerinin katılımıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Diyarbakır’dan sivil toplum örgütü temsilcilerin yer aldığı toplantıda; Haklar Ağının gençlerin güçlendirilmesi sürecindeki yeri ve öneminin üzerinde duruldu. Katılımcıların oluşacak olan yapının ve ağ oluşturma sürecinin nasıl işleyeceğine dair görüş ve önerilerini paylaşmalarıyla birlikte, İnsan Hakları Sivil Toplum Ağı’nın kurulması yolunda ilk adımlar atılmış oldu.

Toplantı süresince Cemre Öztoprak’ın moderatörlüğünde, Ağ Oluşturma, Gençlik Örgütlenmeleri, İlham Sohbetleri ve Haklar Ağı’nın İlke Yöntem ve Stratejilerinin Belirlenmesi üzerine yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Ağ Oluşturma (Networking) Nedir: Muratcan Işıldak – Genç Düşünce Enstitüsü
Bu oturumda “Ağ oluşturma (networking) nedir? Neden gereklidir? Olası ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm önerileri neler olabilir? Bir ağ’ın sürdürülebilir olması için neler yapılması gerekir?” gibi konular ele alındı, Barış Kültürü Eğitim Ağı (PeaCE Net) ve Denge ve Denetleme Ağı üzerinden ağ deneyimleri paylaşıldı.

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Deneyimi: Hasan Oğuzhan Aytaç
Bu oturumda ağ oluşturma kapsamında Türkiye’de en iyi örneklerden birisi olan Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) örneği üzerinden, hak temelli çalışma bağlamında gençlik hakları üzerine ağ oluşturma deneyimleri üzerinde duruldu.

İlham Sohbetleri:
-Özge Mumcu Aybars – Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG)
-Hülya Çelebioğlu – Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD)
-Yeter Erel Tuma –Rengarenk Umutlar Derneği
-Atalay Göçer – Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği
-Lezgin Yalçın - Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi

Bu oturumda insan hakları ihlalleri, ayrımcılık ve ötekileştirme bağlamında iletişim deneyimleri ve ağ oluşturma üzerine deneyim paylaşımları yapıldı.

Yuvarlak Masa - Haklar Ağı’nın İlke Yöntem ve Stratejilerinin Belirlenmesi
Bu oturumda toplantı katılımcıları ile tartışma grupları oluşturuldu ve Haklar Ağının temel ilke, yöntem ve stratejileri belirlendi ve grup sözcüleri yapılan tartışmaları sunum yaparak paylaştı.